Bioplynové stanice

CORAMEXPORT

V našich bioplynových stanicích využíváme mokrou anaerobní mezofilní fermentaci organických surovin se stabilizovaným vývinem bioplynu. Využívané suroviny jsou vzájemně homogenizovány před čerpáním do fermentačních reaktorů pro získání optimální výtěžnosti bioplynu a pro ustálení technologického procesu. Základem vývinu bioplynu je metanové kvašení bez přístupu vzduchu působením anaerobních bakterií.

Urbanistické a architektonické řešení bioplynových stanic je výhradně účelové a zdůrazňuje charakter energetického zařízení. Pro výrobu bioplynu jsou využívány fermentační reaktory kde je vznikající bioplyn soustřeďován nad hladinou, odkud je odváděn dmychadlem do kogeneračních jednotek. Celkový rozsah technologie bioplynových stanic je závislý na druhu zpracovávané suroviny a na výkonu bioplynové stanice.


Termotlaká hydrolýza Bioplynová stanice
Příjmové místo Příjmové místo
Přebírací místo Předúprava surovin
Drcení Homogenizace
Míchání Fermentace
Termotlaká hydrolýza Tvorba bioplynu
Šoková expanze Kogenerace
Homogenizace Výroba el.energie


Technologické celky

Naše společnost realizuje dodávky technologických celků na klíč, zejména z oblasti obnovitelných zdrojů energie a likvidace odpadů živočišného původu.


bioplynové stanice
termotlaká hydrolíza
kafilerie
drtící linky
sterilizační linky
sušárenské linky


Projekční práce

Dodáváme komplexní projektové zpracování, počínaje studiemi, dílenskou dokumentací, dokumentací skutečného provedení.

Pro naše klienty zajišťujeme kompletní zpracování i schválení projektů birokratickým aparátem. Přípravu dokumentace pro výběrová řízení, 3D vizualizace. Dále zajišťujeme podklady pro zpracování studií vlivů na životní prostředí (EA), podklady pro zpracování žádostí o dotace z fondů EU i ČR, včetně spolupráce při probíhajících řízeních.Zakázková výroba

Pro naše projekty, ale i subdodavatelsky nabízíme design a kusovou výrobu speciálních zařízení.
- nadrozměrné tlakové nádoby, stojaté i ležaté
- speciální míchané tlakové nádoby
- nadorzměrné kontejnery
- ocelové konctrukce

Naše služba je kompletní od basic designu až po instalaci.

© CORAMEXPORT s.r.o.